Link do strony logowania się do e-dziennika:

https://adfs.eduportal.koszalin.pl