Wysokości składki rocznej na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024. 
 
 Rada Rodziców ustaliła, iż wysokość składki rocznej na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 będzie wynosila:
 50 zł na pierwsze dziecko
 40 zł na drugie dziecko
 30 zł na trzecie i kolejne dziecko
 
 Składki roczne należy wpłacić do dnia 15.11.2023 na konto Rady Rodziców. 
 
 Wpłaty składek klasowych na konto Rady Rodziców dokonuje Skarbnik klasy (rodzice nie mogą wpłacać indywidualnie) w tytule wpisując za jaką klasę jest dokonana wpłata. Ważne aby podać ile osób danej klasy wpłaciło składkę. 
 
 Jednocześnie Rada Rodziców postanowiła iż zwrot % na nagrody końcowe będzie wynosił: 
 Klasy, które wpłaca 100 % otrzymają zwrot w wysokości 20% wpłaconych składek + dodatkowe 5 % jeżeli wpłaty zostaną uregulowane w terminie, co łącznie wyniesie 25% zwrotu. 
 Klasy które wpłaca od 80% - 99% otrzymają 15% zwrotu wpłaconych składek.
 Klasy, które wpłacą od 50% do 79% otrzymają zwrot w wysokości 10% wpłaconych składek. 
 Pozostałe klasy które wpłacą do 49% otrzymają zwrot w wysokości 5% wpłaconych składek.
 

Konto  Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
14 8566 0003 0601 0988 3005 0001