Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

mgr Katarzyna Socha – Dąbrowska


wicedyrektor – mgr Agnieszka Żółtowska

wicedyrektor – mgr Sylwia Butrym