1.

Socha-Dąbrowska Katarzyna

dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna

2.

Żółtowska Agnieszka

wicedyrektor, j. polski

3.

Butrym Sylwia

wicedyrektor, wychowanie fizyczne, przyroda

4.

Biskupska Agnieszka

matematyka, fizyka

5.

Bogdziewicz Anna

j. angielski

6.

Butrym Wiktor

wychowanie fizyczne

7.

Chmielowska  Małgorzata

plastyka, informatyka

8.

Cholewicz Grzegorz

matematyka

9.

Duszkiewicz Łukasz

wychowanie fizyczne

10.

Dybalski Krzysztof

j. polski

11.

Gajda Ewa

j. polski, nauczyciel bibliotekarz, n-l wspomagający, logopeda

12.

Gorczyńska Dominika

edukacja wczesnoszkolna

13.

Grabowicz-Cuckarew Anna

geografia

14.

Grobelska Kinga

muzyka, wspomaganie

15.

Grudziński Marcin

dor. zawodowe, edb

16.

Hajduk - Kuczyńska Paula

psycholog

17.

Hryckowian Arkadiusz

wychowanie fizyczne

18.

Jankowska Monika

j. angielski, nauczyciel bibliotekarz

19.

Janz Anita

edukacja wczesnoszkolna

20.

Jezierska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

21.

Jędrychowska –Peters Danuta

informatyka, technika

22.

Jonca – Gałązka Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

23.

Juszkiewicz Lilla

muzyka, informatyka

24.

Kaczkan Bogusława

edukacja wczesnoszkolna

25.

Kamińska Patrycja

wychowanie fizyczne

26.

Kardas Agnieszka

biologia, przyroda

27.

Karpowicz Krzysztof

wychowanie fizyczne

28.

Kaszuba Adrianna

j. polski

29.

Kiedrowski Robert

historia, informatyka

30.

Kijanka Izabela

nauczyciel świetlicy

31.

Knap Paulina

nauczyciel wspomagający

32.

Korszański Łukasz

wychowanie fizyczne

33.

Korzeniowska Elżbieta

matematyka

34.

Krajewska Urszula

wychowanie fizyczne

35.

Kuczyńska  Beata

religia

36.

Kuma Bogusław

historia, wos

37.

Kuniczuk Bartłomiej

wychowanie fizyczne

38.

Leśnicka Iwona

j. polski

39.

Linkiewicz Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

40.

Łakomiec – Czelewicz Jolanta

j. niemiecki

41.

Łuczak Kamila

matematyka

42.

Łukawska Ewelina

edukacja wczesnoszkolna

43.

Maciąg Joloanta

nauczyciel świetlicy

44.

Maciejewska Iwona

j. polski

45.

Majchrzak Katarzyna

j. angielski

46.

Mekler Ewelina

matematyka, technika

47.

Gorczyński Paweł

matematyka, fizyka

48.

Minko Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

49.

Motyl-Miszewska Małgorzata

nauczyciel świetlicy

50.

Mozolewska Anna

nauczyciel wspomagający

51.

Muś Katarzyna

dor. zawodowe, n-l spomagający, pedagog specjalny

52.

Niesiołowska Anita

religia

53.

Nowak Ewa

j. angielski

54.

Pawlak Marek

informatyka

55.

Pękul Piotr

religia

56.

Piechocka Katarzyna

j. angielski

57.

Prochota Krystyna

nauczyciel świetlicy

58.

Przybysz Kamila

nauczyciel świetlicy

59.

Rudecka Beata

edukacja wczesnoszkolna

60.

Rychter Paulina

nauczyciel wpomagający

61.

Saar Anna

nauczyciel świetlicy

62.

Sokołowska Dorota

nauczyciel świetlicy

63.

Soroka Małgorzata

chemia

64.

Stenka Aleksandra

matematyka

65.

Stołowski Piotr

wychowanie fizyczne

66.

Szymańska Katarzyna

j. polski

67.

Theis Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

68.

Wasilewska  Iwona

pedagog szkolny

69.

Wilczak-Kuma Ewa

muzyka, wychowanie do życia w rodzinie

70.

Włodarczyk Kamil

wychowanie fizyczne

71.

Wojdan-Szymczak Grażyna

nauczyciel świetlicy, j. angielski

72.

Wolska-Chechłacz Aleksandra

j.polski

73.  Ziółkowska-Prusik Justyna

nauczyciel bibliotekarz