Uwaga!

Zmiany w Procedurze korzystania z gorącego posiłku


Wysokość opłaty wnoszonej przez rodzica/prawnego opiekuna (tzw. wsad do kotła) ustalana jest na
dany okres roku szkolnego na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie
uzgodnienia wysokości opłaty dziennej za jeden gorący posiłek uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin i sposobu jej wnoszenia.


Opłatę za miesiąc styczeń 2024 roku wnosi się z góry do dnia 5 stycznia 2024 r.


Opłatę za cały miesiąc od miesiąca lutego 2024 roku wnosi się z góry do 27 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc którego dotyczy opłata.


Przypominamy, że zgodnie z procedurą obiady można wykupić tylko NA PEŁNY MIESIĄC.
Tabela opłat w poszczególnych miesiącach :

Miesiąc                      Opłata

Styczeń 2024              60 zł
Luty 2024                  105 zł
Marzec 2024                95 zł
Kwiecień 2024           100 zł
Maj 2024                      75 zł
Czerwiec 2024             70 zł

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że program „Gorący posiłek” w naszej szkole zacznie się 18 września 2023 r.

Zgłoszenia uczniów we wrześniu należy dokonać do 15 września,                          

przekazując wychowawcy klasy wypełnioną kartę uczestnictwa w programie.

W trakcie roku szkolnego deklarację można pobrać ze strony szkoły, wypełnić i dostarczyć do szkoły (wrzucić do urny) przed pierwszym dniem miesiąca, od którego uczeń ma korzystać z programu.

Opłatę za okres od września 2023r. do stycznia 2024r.  wnosi sie do 5 dnia danego miesiąca , którego opłata dotyczy.

Od miesiąca lutego 2024 roku opłatę  wnosi się z góry do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc którego dotyczy opłata.

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek:

48 1140 2118 0000 2183 1000 1011

Przypominamy, że zgodnie z procedurą obiady można wykupić tylko NA PEŁNY MIESIĄC.

wrzesień - 45 zł

październik - 94,50 zł.

listopad - 85,50 zł.

grudzień - 72 zł.

styczeń - 60 zł.

luty - 105 zł.

marzec - 95 zł.

od 1 stycznia 2024 r. opłata dzienna za jeden gorący posiłek wynosi 5 zł.

kontakt: goracyposilek@sp7koszalin.pl

Link do zgłoszenia nieobecności dziecka: https://forms.gle/5E6XhhyPe5nmLMBq8